alle (18) gedichten van
de laatste 12 maanden

(overige: zie archief ⇒)  
[1] 2 3 4
Thema = Regenboog gedicht Amfitheater
2022-09-20 / Sebastiaan Stroosnijder

langzaam maar zeker                     jezelf durven te zijn
ontketenen we onszelf                   vanuit alle verwarring 
van wat er wordt verwacht             hetgeen je is gegeven 
langzaam maar zeker                    komen we in beweging 
ontstijgen we                                 gaan verder dan geschat
het harde zacht                             de acceptatie tegemoet 
langzaam maar zeker                   echt luisteren naar de spreker
 
Thema = Regenboog gedicht Amfitheater voorwoord
2022-09-20 / Sebastiaan Stroosnijder

Amfitheater

In de oudheid
toneel van strijd
nu een arena van dichterlijke vrijheid
de pen en verf bleken machtiger dan het zwaard
''gelukkig zijn we door de eeuwen heen iets bedaard..'


We leven en leren
leren en leven
en ook al duurt deze reis maar voor even
proberen we onze voetafdruk te laten kleven.

Maar al dat is zal zijn
en al dat was worden vergeten
zoals de namen van al die bloeddorstige atleten
zo ook deze woorden.

Maar voor nu staan we hier
laten we ons bezinnen
over de helden en heldinnen
van een nieuwe tijdsgeest.

Zij strijden om zichzelf te mogen zijn
vandaag zetten we ze op een voetstuk
houden ze hier niet klein.

Verandering gaat met horten en stoten
laten we onze empathie vergroten.

Langzaam maar zeker
acceptatie tegemoet.
 

Thema = Kinderarbeid de wereld uit
2022-06-14 / Marcella Boomsma

 

toen ik je zag

brak mijn hart


met je kleine handen

tilde je de stenen

keerde ze om

met alle kracht die

schuilde in je magere

uitgeputte lijfje


 

toen je je hoofd ophief

keek ik in je ogen

ik zag je pijn

ik zag je wanhoop

je eenzaamheid

je verslagenheid

onpeilbaar verdriet


 

ik hoef mijn ogen

maar te sluiten

om weer jouw

gezicht te zien


 

mijn hart breekt


 


 

Marcella Boomsma

april 2022

 

Thema =
2022-06-14 / Marcella Boomsma


mysterie

 

ze kwamen van heinde en

verre aanschouwden de paden

en lanen kronkelend door

bossige heide teneinde de wirwar

van wegen te ontwarren

 

ze bewogen voort door sluimerende

mist op de velden met wazige

vergezichten schimmige struiken

omzeilend om te stranden

op zandige gronden

 

ze zweefden omhoog met het

hoofd in de wolken over oneindige

wateren vochtige flarden van

nevel ontwijkend om op te

lossen in het niets

 

Marcella Boomsma oktober 2021

 

Thema =
2022-06-14 / Marcella Boomsma

 


momenten van vreugde en verdriet

door de componist aaneengeregen

als kralen aan een snoer

 

de balk gevuld met noten

klinkend in zijn hoofd

 

herinneringen zorgvuldig verzameld

gerangschikt allegro en andante

 

forte begonnen

pianissimo geëindigd

melodie van een mensenleven

 

 

Marcella mei 2019

[1] 2 3 4